Nog in het atelier | Still in the artist’s studi0

 

Deze kom van Kees Blom is een uiting van zijn meest persoonlijke opvattingen en is daarmee een uniek beeld van zijn emotionele verbeeldingskracht. Dit schilderij vormt een soort zelfportret.

 

IMPERFECTION | 120X90 CM | OIL ON PANEL | equipped with a handmade  12 carat white gold frame. Size including frame 106 x 138,5 cm.

Heeft u belangstelling in dit schilderij en wilt u het bezichtigen?  Neem dan gerust contact op 06 53 312 171

Na de eerste serie kommen, gebaseerd op zijn meer rationele kant, begon Kees Blom aan dit schilderij met de intentie om ook zijn innerlijke kant te laten zien. Het durven laten zien van een leven van vallen en opstaan. Daarbij aangetrokken door het Japanse principe van Kintsugi, (金継ぎ: 'gouden verbinding'), ook wel Kintsukuroi (金繕い: 'gouden reparatie') genoemd, waarbij de sporen van breuk en herstel bijdragen aan de schoonheid van een voorwerp, vaak gebroken keramiek. Gaandeweg nam de kom het proces als het ware steeds meer over en confronteerde hem keihard met zijn eigen geschiedenis.

Dit is dus geen bestaande kom die nageschilderd is maar een afspiegeling van zijn innerlijk leven. Dit proces duurde uiteindelijk maanden waarin geëxperimenteerd werd met technieken en met verf, waarbij hele lagen weer werden weggeschuurd, het werk in de hoek gezet en dan toch weer werd opgepakt. Net zoals in het echte leven waarin het ermee begint de tegenslag onder ogen te zien en aan te pakken. De aandachtige kijker ziet de blauwe plekken en de zweetdruppels, maar langzamerhand won de mens. De onderliggende kleuren waren ooit blauw en rood, een koude en een warme kleur, die, laag na laag wegpoetsen en opnieuw invullen, steeds meer van hun scherpte werden ontdaan. De breuklijnen gaan zelfs door tot op de bodem maar zijn gerepareerd en verdienen het ook, nu pas, om met goud, echt goud, geaccentueerd te worden. Niet zomaar een kom! Ondanks alle craquelé, staat de kom fier overeind! Zo mooi kan imperfectie zijn.   

Wordt vervolgd.

Zie onderstaande korte impressiehorts van het tot stand komen van deze kom.

After finishing the first three bowls, which were based on his more rational side, Kees Blom started this painting with the intention to show his inner, more emotional side. He wanted to be brave enough to show a life with its ups and downs. In doing so he was inspired by the Japanese philosophy of Kintsugi (金継ぎ: 'golden joinery'), also known as Kintsukuroi (金繕い: 'golden repair') whereby traces of breakage and repair contribute to the beauty of an object, often broken ceramics. But little by little so to speak, during the process the bowl became a reflection of his own past and confronted him in a brutal way with his own feelings.

So this is by no means an existing bowl which Kees Blom has carefully painted, but instead, this is a reflection of his own inner life. In the end this painting took months and months in which he experimented with techniques and paints, whereby also whole layers were sanded away. Despite all these efforts, the painting, together with his frustration, was put out of sight into some corner of his studio but also again and again was picked up again. Just as it is in real life, where the healing process begins by staring the problem in the eye. The observant viewer sees the bruises and drops of sweat, but gradually the human being mastered the task. The colours underlying this bowl were once blue and red, a cold and a warm colour, which, layer after layer of wiping out and applying once more, lost their harshness. The visible cracks go all the way down to the bottom of the bowl but are repaired and deserve now, only now, to be accentuated with gold, real gold. This is not just a bowl! This bowl stands proudly upright, despite all its cracks and bruises, and shows how man has won! This is how beautiful Imperfection can be. 

To be continued.