Photo@Peter Vroon

 

BIOGRAFIE KEES BLOM

 

Kees Blom (Apeldoorn, 1968) komt uit een artistieke familie.  Zijn vader had al een passie voor de schilderkunst maar pas zoon Kees lukt het om de stap naar zelfstandig kunstschilder te zetten. De eerste tekenlessen, de liefde voor de natuur en het filosoferen leerde hij van zijn vader en diens schildervrienden. Op jonge leeftijd was Kees al aan het  tekenen o.a. een hele grote zon waarin alle huizen, de mensen en bomen pasten. Een zesjarige ‘schilderfilosoof’ in de dop, waar de school niet zo blij mee was. Zijn ogen en oren kregen al vroeg een veelzijdige training en het leven zelf zorgde voor de nodige opleiding.

Kees Blom is een realistisch fijnschilder die tegenslag omzette in een bijzondere focus op tegenlicht. Momenteel schildert hij op groot formaat kommen, aangevuld soms met fruit. Des te eenvoudiger de onderwerpen, des te beter wordt zijn vakmanschap en persoonlijkheid zichtbaar. Het tegenlicht is zorgvuldig geobserveerd, de kommen staan zonder noemenswaardige plaatsaanduiding op hun plek. Een perfecte stofuitdrukking doet het fruit leven. Hij gebruikt slechts een beperkt kleurpalet maar door de vele tussenkleuren creëert hij diepte en nuance.

Steeds meer kunstverzamelaars weten zijn werk dan ook al te vinden. Een goede investering. Het is bovendien uitkijken naar  nieuw werk dat in de richting gaat van een nog lichter chiar’oscuro. Een meester in de toepassing van sprankelend licht en kleur in tegenlicht. Door een steeds grotere vrijheid in zijn hoofd, in zijn penseelvoering en kleurgebruik opent hij voor zichzelf een heel nieuw scala aan artistieke mogelijkheden. Zijn serie kommen is daar het meest recente voorbeeld van, gedurfd en toch consistent .     

Sinds kort heeft hij ook een eigen academie waarmee hij mensen de kans wil geven net zo van het schilderen te genieten als hij doet. Ook dat is Kees Blom.     

 

Drs. W.T.M. Tiemes, kunsthistoricus

BIOGRAPHY KEES BLOM

 

Kees Blom (Apeldoorn, 1968) comes from an artistic family. While his father already had a passion for painting, son Kees succeeds in taking the step to become an independent painter. The first lessons in drawing, the love for nature and philosophic discussions he learned from his father and his painter friends. At a very early age Kees was already creating drawings of, among other things, a big sun containing houses, people and trees. A six-year-old ‘painter-philosopher’ in the making, his school was not too happy with this. His eyes and ears received versatile training early on and life itself taught him many lessons as well.

 

Kees Blom is a realistic fine painter who converted his setbacks into a special focus on backlighting. At the moment he is painting large format bowls, sometimes with fruit added. The simpler the subjects, the better visible his craftsmanship becomes and his personality shines through. The backlight is carefully observed, the bowls are in place without any specific indication of placement. A perfect expression of material makes the fruit come alive. He uses only a very limited colour palette and by adding many intermediate colour shades he creates depth and nuance.

 

More and more art collectors already know how to find his work. A good investment. Moreover, we are looking forward to new work which is moving towards an even lighter chiar’oscuro. A master in the application of sparkling light and colour against backlighting. Through increased freedom in his head, in his brushwork and use of colour he opens up a whole new range of artistic possibilities for himself. His series of bowls is the most recent example of this, daring yet consistent.

 

He also recently started his own academy giving people the opportunity to enjoy painting as much as he does. This too is Kees Blom.

 

Drs. W.T.M. Tiemes, kunsthistoricus