Bowl series | 'finding my roots'

Serie ‘Reset’

Een nieuw atelier en een nieuwe Kees Blom? Niet helemaal, wel bijna. Met het inrichten van een nieuw atelier heeft Kees Blom die tijd aangegrepen om nog verder terug te gaan naar zijn basis. In zijn vorige series was er nog steeds sprake van gecontroleerde vrijheid. In deze serie is hij alleen met zijn verf, zijn paneel en natuurlijk zijn kommen. Op een wat kleiner formaat schildert hij nu in een totaal nieuw kleurpalet. Het meest lijkt de kleur van de kommen nog op een oerkleur van gebakken klei. Elke kom ontstaat puur en alleen op zijn gevoel. Dat wil in zijn geval zeggen: ontstaan in een flow, uit de losse pols maar wel degelijk met zijn vaste, getrainde, hand geschilderd. Zichzelf beperken tot zo min mogelijk sessies, zomin mogelijk corrigeren. Hier komt dan toch wel weer de vakman boven: loslaten, maar niet van zijn vakmanschap. ‘Imperfectie’ op hoog niveau. De serie krijgt de naam mee ‘Reset’ en elke kom is puur op gevoel door Kees Blom gevormd. Ze stralen een prehistorische herkomst uit maar zijn gloednieuw. De serie bestaat uit meerdere werken maar pas twee werken mochten zijn atelier verlaten. Nieuw atelier, nieuw werk maar gelukkig nog wel dezelfde Kees Blom, tenminste bijna. Kees Blom mag dan zichzelf ‘resetten’, wij herkennen zijn werk en zijn vakmanschap nog heel goed.

Drs.W.T.M. Tiemes, kunsthistoricus

 

Series ‘ Reset’

 

A new studio and a new Kees Blom? Not exactly, but almost. While designing his new studio Kees Blom used the opportunity to go back to his basics. In his previous series there is still a sense of controlled freedom. In this series he is alone with his paint, his panel and of course his bowls. On a somewhat smaller scale he now paints in a totally new colour pallet. The colour most resembles the primal colour of baked clay.  Every bowl arises pure and alone based on his feeling. That means in his case: arisen out of a flow, freehand, yet most definitely painted with his steady, trained hand. Limiting himself to minimal sessions, correcting as little as possible. This is how you recognise the craftsman: letting go, but not of this craftsmanship. ‘Imperfection’ of the highest level. The series is named ‘Reset’ and every shape is created pure based on feeling by Kees Blom. They radiate a prehistoric origin but are brand new. The series exists out of more pieces but only two of them were allowed to leave his studio. New studio, new works but thankfully the same Kees Blom, at least almost. Kees Blom may ‘reset’ himself, but we still recognise his work and his craftsmanship very well. 

Drs.W.T.M. Tiemes, kunsthistoricus

Bowl | Reset  1 | 2023

Oil on panel 50 x 50 cm

Available  www.morrengalleries.nl

Bowl | Reset  2 | 2023

Oil on panel 50 x 50 cm

Available  www.morrengalleries.nl

Series: Healing

 

Introduction | Series: Healing

 

Through emotions experienced while painting his last two works ‘Imperfection’ and ‘Letting go’ (not yet finished), Kees Blom forced ‘healing’ upon himself as a person and a painter, using the verb literally, to heal. In this, the process is to constantly pull apart and reduce negative feelings and to allow positive feelings. Difficult considerations allow him, when successful, on a day like that, to be not only free but independent, autonomous.

 

The bowls he creates in this series arise intuitively and are therefore unique in character. These bowls symbolise folding hands that hold something beautiful, to keep it safe and pass it on. 

 

Every bowl is unique in its consideration and attention is paid to the outside, the point of view, the bottom and the inside so that it becomes a perfect, whole, intact, bowl, no cracks this time. Some are turned inside out, showing the bottom, some are purposely not. Others are purposely daring because of its contrast.

 

Kees Blom experiences like no other how the feeling of beauty touches emotions. He finds the entire process very worthwhile and often adds a touch of gold, even if only on the edge.

Vanuit emoties doorgemaakt bij het schilderen van zijn twee laatste werken ‘Imperfectie’ en ‘Loslaten’ (zelfs nog niet af), dwingt Kees Blom zichzelf als persoon en als schilder ‘healing’ als een werkwoord te gebruiken in de betekenis van ‘helen’ : heel maken. In dit proces is het een constant kleiner maken van negatieve gevoelens en het toestaan van positieve gevoelens. De lastige afweging maakt hem, als het lukt, op zo’n dag niet alleen vrij maar onafhankelijk, autonoom.

De kommen die hij in deze serie schildert ontstaan intuïtief en zijn daarmee totaal eigen van karakter. Deze kommen staan symbool voor samengevouwen handen die iets moois vasthouden, kunnen bewaren en zelfs doorgeven. Elke kom is een unieke afweging van aandacht voor de buitenkant, het standpunt, de bodem en de binnenkant zodat het juist een intacte kom wordt, een hele kom, even geen barsten. Kees Blom ervaart als geen ander hoe het gevoel voor schoonheid aan  emoties raakt. Sommige kommen keren van binnen naar buiten, tonen de bodem of juist niet, andere zijn juist weer spannend door het contrast. Hij vindt het hele proces toch helemaal de moeite waard en voegt vaak goud toe, ook al is het op het randje.

Drs.W.T.M. Tiemes, kunsthistoricus

Bowl series | Healing

Healing bowl no 2.1

Oil on panel 90 x 90 cm

Sold: In private collection | The Netherlands 

Healing bowl no 2.2

Oil on panel 90 x 90 cm

Sold: In private collection | The Netherlands 

Museum Møhlmann

De 24e Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling

2 oktober t/m 18 december 2022

Het schilderij dat Kees Blom (Apeldoorn, 1968) heeft ingebracht in deze unieke museum-tentoonstelling is niet alleen een mooi voorbeeld van zijn grote vakmanschap maar ook van het feit dat hij niet stil zit.

Enerzijds is er het een vertrouwd kommetje, deze keer gevuld met rode bessen. Het kommetje, met zijn fijne detaillering, heeft die typische matte stofuitdrukking zo eigen aan keramiek. De losse bes op de voorgrond definieert subtiel de standplaats van het kommetje. De bessen zijn weer zo levensecht dat je elke bes apart kunt bestuderen. Rechtsboven durft hij fel belichte bessen te kiezen, omdat hem dat ook de mogelijkheid biedt om met weer heel andere kleuren rood te werken, tot aan oranje toe. De bessen middenin zijn dan weer zeer donkerrood, bijna overrijp. De zorgvuldige observatie blijkt ook uit de kleuren van de steeltjes die precies dit stadium bevestigen. Snel opeten is het devies, want de schilder heeft al alle tijd genomen om alles zeer zorgvuldig uit te werken.

Tekst: Drs.W.T.M. Tiemes, kunsthistoricus

Foto: Oscar de Wit

    

Kees Blom | Red currants | Sold

80 x 105 cm | 2021

Oil on panel 

With handmade gilded frame | 94 x 119 cm

Museum Mohlmann | Exhibition 

https://www.museummohlmann.nl

Publicatie/Boek: Realisten 2022

Bij deze tentoonstelling verschijnt Realisten 2022. Het is het 24e, en mogelijk laatste deel in de vermaarde serie Realisten. Het telt 240 pagina’s en is uitgevoerd in full-color, met harde kaft. Van alle 109 deelnemende kunstenaars zijn twee werken opgenomen, veelal met een begeleidend, eigen tekstje.

Handelden de vorige voorwoorden (in Realisten 2020 en 2021) nog meeslepend over de dramatische gevolgen van en voor Corona, Cunst, Cultuur & Climaat, dan voegen zich daar nu de diverse mondiale Plagen bij, die ook het museum volop treffen. Eén daarvan, de absurd hoge energiekosten, zal waarschijnlijk de nooit voorziene doodsteek kunnen blijken.

Het boek verschijnt in een kleine oplage en niet in de boekhandel.

Voor wie de komende tijd verhinderd is om naar het museum te komen: bestellen kan via onze online winkel.

 

Adv Collect ORT 2022 446 X 300 Mm
PDF – 5,4 MB 774 downloads